DUzun's Web
Programare, proiecte personale, divertisment

DUzun it's ME
 
  
Comenzi

Comenzile interne DOS:
======================
MD, MkDir     - (Make Directory) Crearea unei directorii noi
RD, RmDir      - (Remove Directory) Stergerea directoriei indicate, daca e goala
CD, ChDir      - (Change Directory) Schimbarea directoriei pe discul curent
Ren, Rename  - Redenumirea fisierelor sau directoriilor
Del, Delete     - Stergerea fisierelor
Copy             - Copyerea fisierelor
Type              - Afisarea continutului unui fisier pe ecran
Echo              - Afisarea unui mesaj pe ecran
Rem               - (Remember) Textul ce urmeaza nu se executa, ci serveste drept comentariu
Set                - Setarea variabililor din mediul MS-DOS
if [exist]         - Indica conditia de executie a comenzii ce urmeaza
shift               - Schimba parametrii dupa ordine, cu unul mai jos, adica %2->%1, %1->%0, s.a.m.d.

Pentru ca o anumita comanda sa nu se afise, inaintea ei trebuie de plasat simbolul "@", de exemplu comanda "Echo off" va face ca comenzile ce urmeaza in fisierul de autoexecutie curent sa nu fie afisate pe ecran, iar "@Echo off" va avea acelasi efect, numai ca nici aceasta comanda nu se va afisa.
Variabilile din mediu se apeleaza prin numele declarat intre simbolul "%", de ex., comanda "dir %temp%" va afisa continutul directoriei temporale, calea catre care se indica de catre variabila %temp%. Iata un exemplu de declarare a acestei variabile: Set temp=C:\Temp.

GetHelp.bat
News
arr_d Limba / Language


 


arr_r Login